Dr. Kristel Van Craenenbroeck Dr. Kristel Van Craenenbroeck Dr. Kristel Van Craenenbroeck Dr. Kristel Van Craenenbroeck


border-address-top

Dr. Kristel Van Craenenbroeck


Windmolenstraat 4
1980 Eppegem

ingang praktijk via Beekstraat aub

Tel. 015/61.01.50
border-address-bottom

 

Dr. Aurelie adam is afwezig gedurende de maand september 2018. Op maandag 3 september en vrijdag 7 september neemt Dr. Veerle Somers haar consultatie over. Deze consultaties zijn wel in Dr. Adam's agenda te boeken.

 

 Vanaf 1 oktober veranderen onze consultatie-momenten. Dr Mara Craps vervoegt ons team als Haio en Dr. Aurelie Adam zal halftijds in de praktijk blijven werken.  

 Vanaf 1 oktober komt Dr. Mara Craps erbij in onze praktijk

 Zij is afgestudeerd als arts in 2018 en zal als HAIO bij ons in de praktijk komen. Dit houdt in dat elke patiënt die door haar gezien is/wordt, door mij (dr. Van Craenenbroeck) herbekeken en samen met haar besproken zal worden, teneinde haar te superviseren en zelf op de hoogte te blijven. Het is de bedoeling dat wij samen 1 praktijk hebben met gemeenschappelijke patiënten.

 Alle artsen gaan regelmatig bijscholingen en congressen volgen.

 Dit zal de kwaliteit en de continuiteit van de zorg ten goede komen.

 

 Dr. Adam en Dr. Van Craenenbroeck volgen maandelijks de bijscholingen fysische geneeskunde en we zullen ons attest behalen eind 2018.

 

 Hopend op eenieders begrip.

 

 

 

 

Raadplegingen: Windmolenstraat 4 Eppegem

 

Dr. Kristel Van Craenenbroeck

voormiddag 

Dr. Kristel Van Craenenbroeck

namiddag 

Dr. Aurelie Adam

voormiddag

Dr. Aurelie Adam

namiddag 

maandag

9.00-12.00 

 19.00-21.008.00-12.00 

14.00-17.00

dinsdag

9.00-12.00 

 19.00-21.00          -

-

woensdag

9.00-12.00 

           -          -

13u30-21.00

donderdag

10.00-12.00 

 19.00-21.00 9.00-12.00

13.00-17.30

vrijdag

9.00-12.00 

           -          -

15u30-21.00

 

Niemand wacht graag. Om het lange wachten te voorkomen is het werken volgens afspraak dan ook een goede oplossing : de wachttijden worden zo veel mogelijk beperkt.

Afspraken maakt u via telefoon, maar nog beter via internet: www.drvancraenenbroeck.be:

Maak een afspraak via internet 

Hoe? klik op een vakje met AFSPRAAK naar uw keuze, daarna klikken op 'bewaren' en 'ok'.  Er is geen login noch wachtwoord nodig.

 

Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

 

Spoedgevallen worden zo snel mogelijk opgevangen. De arts bepaald in dat geval of zij het spoedgeval ertussen neemt, mogelijks loopt de wachttijd hierdoor op.

 

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Het ontvangen in de spreekkamer is in uw voordeel en in dat van uw huisarts: het volledig dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.  De kwaliteit van zorgen zal er dan ook wel bij varen.

 

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop zij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn!  

 

 

 

Huisbezoeken

Behalve in dringende gevallen dienen huisbezoeken aangevraagd te worden

voor 10u30 's morgens.

Vermeld bij uw aanvraag de aard van de klachten.

 

Huisbezoeken worden gereserveerd voor het geval u zelf niet naar de arts kan komen. Wij adviseren U, indien mogelijk, altijd naar de praktijk te komen, aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn,. 

 

 

 

Telefonisch advies/resultaten opvragen

Telefoon is, als communicatiemiddel met de praktijk, onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken, om huisbezoeken aan te vragen.

U hebt tijdens de raadpleging, waarschijnlijk reeds ondervonden dat telefoon ook zeer storend kan zijn. Daarom, in ieders belang:

  • Maak afspraken bij voorkeur via internet, zie Praktijkinfo > Raadpleging of klik hier.
  • Voor inlichtingen, resultaten van kleine bloedonderzoeken (suiker, bloedstolling) belt U best tijdens de spreekuren.
  • Voor bespreken van uitgebreide bloedonderzoeken, radiografie, specialistenonderzoek enz. maakt u een afspraak, u begrijpt dat het onmogelijk is u duidelijk en volledig in te lichten via telefoon.
  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

 

 

 

Tarieven

 De conventietarieven worden gevraagd.

Vb.: tarieven 2016: iemand met een GMD (globaal medisch dossier) betaalt €24.50 voor een raadpleging, waarvan €4 remgeld, en waarvan de rest wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Voor personen met Omniostatuut: (gepensioneerden, invaliden, wezen en weduwen met minimuminkomen) kost een raadpleging 1€ (aan remgeld) volgens de verplichte derdebetalersregeling !

Na 18 u bedraagt het honorarium voor een raadpleging €28,50, maar wie een GMD heeft krijgt die  4.00 € extra, volledig terugbetaald.

 

 

Globaal Medisch Dossier.

Ik, Dr Van Craenenbroeck kristel, werk met een globaal medisch dossier. Dit beoogt het centraliseren van uw dossier met het oog op een betere kwaliteit van de zorg.

De kosten hiervan (jaarlijks €30) worden terugbetaald door het Riziv, en de patiënt trekt 30% meer terug van de consultatie zodat het remgeld laag blijft (cfr. tarieven).

Indien U verhuist of om een andere reden van arts wenst te veranderen kan U uw dossier afhalen na opvraging hiervan.

 

 

Week- en weekendwacht:

Hebt U een huisarts nodig 's avonds, 's nachts of in het weekend, bel dan naar uw huisarts. Wanneer ik niet beschikbaar ben, zal het antwoordapparaat u het telefoonnummer van de wacht meedelen.

015/43.05.40

Wie dit nummer vormt wordt rechtstreeks verbonden met de dienstdoende arts.

De dienstdoende arts zal u steeds vragen om, indien mogelijk, naar de spreekkamer te komen; zo blijft hij/zij meer beschikbaar voor andere patiënten. De dienstdoende arts zal Uw huisarts na de wachtdienst op de hoogte brengen van zijn/haar tussenkomst.

 

 

 

 Ligging: huisartsenpraktijk Van Craenenbroeck : Windmolenstraat 4 1980 Eppegem 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax